OK

Pasta bignè neutra

#
LISTA INGREDIENTI

• 150 g di farina
• 1/4 l d’acqua
• 100 g di burro
• 4 uova
• 15 g di zucchero
• un pizzico di sale