OK

Tortino di patate

#
LISTA INGREDIENTI

• 800 g di patate
• 100 g di pancetta tritata
• 1 cipolla
• brodo
• olio
• sale
• pepe