OK

Centrifugato di mela verde, papaia e pompelmo

LISTA INGREDIENTI

• 1 pompelmo rosa
• 1 mela Granny Smith
• 1/2 papaia